Skip available courses

Available courses

Guest access requires password

Empresa i Iniciativa Emprenedora (EiE)

Empresa i Iniciativa Emprenedora (EiE)

Course
Guest access requires password

Formació i Orientació Laboral (FOL)

Formació i Orientació Laboral (FOL)

Course
Guest access requires password

MF0971 Reproducció i arxiu

MF0971 Reproducció i arxiu

Course

MF0233 Ofimàtica

MF0233 Ofimàtica

Course

IFCT36 Excel Avançat

IFCT36 Excel Avançat

Course

CP Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

CP Operacions d'enregistrament i tractament de dades i documents

Course

CP Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

CP Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Course

MF0978 Gestió d'arxiu

MF0978 Gestió d'arxiu

Course

CP Gestió integrada de recursos humans

CP Gestió integrada de recursos humans

Course